Đại Hội Điếu Cày Thanh Hóa ( Toàn Quốc ) – Được Tổ Chức Hằng Năm Vào Mùa Hè… Sau Vụ Mùa Thuốc Lào…

Điếu Cày 38 : Vinh dự là người đại diện cho Hà Tĩnh tham dự đại hội Điếu Cày Thanh Hóa lần thứ 2. Được mở mang tầm mắt , và kết nối tình cảm giữa các tỉnh thành trên Đất Nước Việt Nam... Cùng đam mê Thuốc Lào và Điếu Cày Nghệ Thuật... Thật sự rất cảm xúc...

Điếu Cày 38 : Vinh dự là người đại diện cho Hà Tĩnh tham dự đại hội Điếu Cày Thanh Hóa lần thứ 2. Được mở mang tầm mắt , và kết nối tình cảm giữa các tỉnh thành trên Đất Nước Việt Nam… Cùng đam mê Thuốc Lào và Điếu Cày Nghệ Thuật… Thật sự rất cảm xúc…

Video Nhận Quà Lưu Niệm…

Video Điếu Cày Nghệ Thuật..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *