Thăm Vườn Thuốc Lào , Ở Quảng Xương – Thanh Hóa , Vùng Đất Thuốc Lào Đồng Tôm , Ngon Nhất Việt Nam

Thăm Vườn Thuốc Lào , Ở Quảng Xương Thanh Hóa , Vùng Thuốc Lào Đồng Tôm , Ngon Nhất Việt Nam

Thuốc lào trồng vụ Đông Xuân từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau theo Âm lịch. Giai đoạn vườn ươm từ khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm trước đến giữa (hay cuối) tháng 1 năm sau, giai đoạn ra ruộng trồng từ cuối tháng 1 đến tháng 5 thì thu hoạch.

hoa thuốc lào
hoa thuốc lào

hoa thuốc lào
hoa thuốc lào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *