Thuốc Lào Thanh Hóa / 200k / 1 Lạng / GóiMàuTrắng

200.000

Giá 200k / 1 lạng: loại này dành cho người hút tầm 2 năm trở về. Loại này êm , không khắt cổ. Hậu về sau. Có nghĩa là hút xong nhả khói ra hết rồi mới phê. Nếu đô vừa phải thì loại này là hợp nhất. Hút xong có thể làm việc bình thường.

– Thuốc bên mình cam kết. Không khắt cổ , không khé cổ , không hồ tẩm. Nguyên chất 100%.
– Nhận hàng được kiểm tra , thử hàng và thanh toán. Hoặc nhận hàng và hút thử 1 ngày , nếu không hợp khói thì có thể đổi trả thoải mái.

Bạn cần tư vấn về sản phẩm hoặc cần tìm hiểu chính sách dành cho đại lý? Vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi qua Hotline 09444 86866 hoặc Chat Messenger

Yêu cầu tư vấn Nhân viên sẽ gọi điện tư vấn cụ thể